خوش آمديد

کوهنوردان ایرانی فاتح قله های 8000 متری

کوهنوردان ایرانی فاتح قله های 8000 متری

اورست

عظیم قیچی ساز بر فراز قله مانسلو

صعود کوهنوردان ایرانی به قله های هشت هزارمتری یکی از افتخارات دنیای کوهنوردی است، در این لیست سعی بر گردآوری نام کوهنوردان ایرانی فاتح یکی از 14 قله 8000 متری شده است.


در این لیست عظیم قیچی ساز پرافتخارترین ایرانی فاتح قله های 8000 متری  با 13 صعود که بجز اورست باقی آنها بدون استفاده از کپسول اکسیژن صورت گرفته است و نیز به عنوان نخستین ایرانی به قله های آناپورنا I، ماکالو و کانچن چونگا صعود کرده است.


 

کوهنوردان ایرانی فاتح  اورست به ارتفاع 8848 متر

1 هومن آپرین نوامبر - - 1990 با تابعیت آمریکایی

2 جلال چشمه قصابانی همدان - 30 اردیبهشت 1377  

3 محمد حسن نجاریان زنجان - 30 اردیبهشت 1377  

4 حمید رضا اولنج همدان - 30 اردیبهشت 1377  

5 محمد اوراز آذربایجان غربی نقده 30 اردیبهشت 1377  

6 سعید طوسی - - 31 اردیبهشت 1379  

7 لاله کشاورز سیستان و بلوچستان زاهدان 9 خرداد 1384  

8 فرخنده صادق تهران تهران 9 خرداد 1384  

9 اقبال افلاکی تهران تهران 9 خرداد 1384  

10 محمود گودرزی چهارمحال و بختیاری شهرکرد 9 خرداد 1384  

11 جلال چشمه قصابانی همدان - 9 خرداد 1384  

12 محمود شعاعی تهران تهران 9 خرداد 1384  

13 رضا زارعی تهران تهران 9 خرداد 1384  

14 رضا بهادرانی کرمانشاه - 9 خرداد 1384  

15 عظیم قیچی ساز آذربایجان شرقی تبریز 9 خرداد 1384  

16 عارف گرانمایه تهران تهران 30 اردیبهشت 1388 مسیر جبهه شمالی اورست

17 نیما یزدی پور تهران تهران 30 اردیبهشت 1388 مسیر جبهه شمالی اورست

18 مهدی عمیدی خراسان رضوی مشهد 23 اردیبهشت 1390 بدون استفاده از کپسول اکسیژن

19 حمید دهقان کردستان سنندج 29 اردیبهشت 1390  

20 پروانه کاظمی تهران تهران 29 اردیبهشت 1391  

21 رضا شهلایی کرمانشاه - 30 اردیبهشت 1391  

22 مسعود کلافچی - - 1 خورداد 1392 مقیم امارات

 


کوهنوردان ایرانی فاتح  کی 2 به ارتفاع 8611 متر

1 کاظم فریدیان تهران تهران 29 تیر 1386 بدون استفاده از کپسول اکسیژن

2 عظیم قیچی ساز آذربایجان شرقی تبریز 10 امرداد 1391 بدون استفاده از کپسول اکسیژن

3 رضا شهلایی کرمانشاه - 5 امرداد 1393 بدون استفاده کپسول اکسیژن

 


کوهنوردان ایرانی فاتح کانچن چونگا  به ارتفاع 8586 متر

1 عظیم قیچی ساز آذربایجان شرقی تبریز 10 امرداد 91 بدون استفاده کپسول اکسیژن

2 رضا شهلایی کرمانشاه - 30 اردیبهشت 92  

 


کوهنوردان ایرانی فاتح  لوتسه به ارتفاع 8516 متر


1 جلال چشمه قصابانی همدان - 26 اردیبهشت 1381  

2 محمد حسن نجاریان زنجان - 26 اردیبهشت 1381  

4 اکبر مهدی زاده آذربایجان غربی نقده 26 اردیبهشت 1381  

5 رضا بهادرانی کرمانشاه - 26 اردیبهشت 1381  

6 امین عظیمی همدان - 26 اردیبهشت 1381  

7 مقبل هنرپژوه آذربایجان غربی بوکان 26 اردیبهشت 1381  

8 اقبال افلاکی تهران تهران 27 اردیبهشت 1381  

9 داود خادم تهران تهران 27 اردیبهشت 1381  

10 محمد اوراز آذربایجان غربی نقده 27 اردیبهشت 1381  

11 رضا زارعی تهران تهران 27 اردیبهشت 1381  

12 حمید ناصری آذربایجان شرقی سراب 27 اردیبهشت 1381  

13 رضا سلیمانی آذربایجان غربی نقده 27 اردیبهشت 1381  

14 حسین بهمنیار خراسان شمالی بجنورد 29 اردیبهشت 1390  

15 مهدی عمیدی خراسان رضوی مشهد 31 اردیبهشت 1390  

16 پروانه کاظمی تهران تهران 5 خرداد 1391  

17 دکتر علیرضا بهپور تهران تهران 31 اردیبهشت 1392  

18 مرتضی رمضانی تهران دماوند 31 اردیبهشت 1392  

 

کوهنوردان ایرانی فاتح  ماکالو به ارتفاع 8485 متر


1 عظیم قیچی ساز آذربایجان شرقی تبریز 4 اردیبهشت 1392

 


بدون استفاده کپسول اکسیژن 


 


ماکالو قله فرعی - برج سنگی


1 رضا زارعی تهران تهران 23 اردیبهشت  1380  

2 اقبال افلاکی تهران تهران 23 اردیبهشت  1380  

3 داود خادم تهران تهران 23 اردیبهشت  1380  

4 جلال چشمه قصابانی همدان - 23 اردیبهشت  1380  

5 محمد حسن نجاریان زنجان - 23 اردیبهشت  1380  

6 محمد اوراز آذربایجان غربی نقده 23 اردیبهشت  1380  

7 اکبر مهدیزاده آذربایجان غربی نقده 23 اردیبهشت  1380  

8 حسین مقدم زنجان - 21 اردیبهشت 1391  

9 محمود هاشمی تهران - 21 اردیبهشت 1391  

 


کوهنوردان ایرانی فاتح  چوآیو به ارتفاع 8201 متر


1 میشا سالکی - - 1992  

2 مریم خسروی - - 2006 با تابعت انگلیس

3 نیما یزدی پور تهران تهران 21 اردیبهشت 1379  

4 رضا زارعی تهران تهران 21 اردیبهشت 1379  

5 محمد گلپریان همدان - 21 اردیبهشت 1379  

6 داود خادم تهران تهران 21 اردیبهشت 1379  

7 محمد اوراز آذربایجان غربی نقده 21 اردیبهشت 1379  

8 اکبر مهدیزاده آذربایجان غربی نقده 21 اردیبهشت 1379  

9 جعفر فرجی آذربایجان غربی نقده 21 اردیبهشت 1379  

10 عظیم قیچی ساز آذربایجان شرقی تبریز 4 مهر 1392 بدون استفاده کپسول اکسیژن

11 محمدحسن نجاریان زنجان - 10 مهر 1393 بدون استفاده کپسول اکسیژن

12 مرتضی عطری اشکذری یزد اشکذر 10 مهر 1393  

13 علیرضا مشعوف تهران - 10 مهر 1393 تیم کوهنوردی کارخانه لوله و ماشین سازی

14 سعید غلامرضا رضائی تهران - 10 مهر 1393

15 تیمور شاهب تهران - 10 مهر 1393

16 مسعود آقابالائی آذربایجان شرقی تبریز 10 مهر 1393  

 

کوهنوردان ایرانی فاتح دائولاگیری به ارتفاع 8167 متر

1 عظیم قیچی ساز آذربایجان شرقی تبریز 6 اردیبهشت 1389 بدون استفاده کپسول اکسیژن 

2 محمود هاشمی تهران - 6 اردیبهشت 1389  

3 ایرج معانی اردبیل اردبیل 6 اردیبهشت 1389  

4 سیدواسع سید موسوی کردستان سنندج 6 اردیبهشت 1389  

5 مجید نعمت الهی لرستان الیگودرز 6 اردیبهشت 1389  

6 مهدی عمیدی خراسان رضوی مشهد 28 اردیبهشت 1391  

 

کوهنوردان ایرانی فاتح  ماناسلو به ارتفاع 8163 متر

1 محمد جعفر اسدی همدان 20 مهر 1355  

2 مهدی عمیدی خراسان رضوی مشهد 7 خرداد 1388  

3 محمد حسن نجاریان زنجان - 9 اردیبهشت 1390  

4 علی بیات‌منش زنجان - 9 اردیبهشت 1390  

5 مجتبی مقدادی زنجان - 9 اردیبهشت 1390  

6 حسین مقدم زنجان - 9 اردیبهشت 1390  

7 سعید کریمی زنجان - 9 اردیبهشت 1390  

8 کریم بیگدلی تهران تهران 9 اردیبهشت 1390  

9 علی علیمحمدی مرکزی اراک 9 اردیبهشت 1390  

10 پروانه کاظمی تهران تهران 9 اردیبهشت 1390  

11 محمود هاشمی تهران تهران 19 اردیبهشت 1390  

12 ایرج معانی اردبیل - 19 اردیبهشت 1390  

13 امید آمحمدی تهران تهران 21 اردیبهشت 1391  

14 عبدالحسین صالحی البرز کرج 21 اردیبهشت 1391  

15 عظیم قیچی ساز آذربایجان شرقی تبریز 8 مهر 1391 بدون استفاده کپسول اکسیژن 

17 مهدی قلی پور آذربایجان شرقی تبریز 8 مهر 1391 بدون استفاده کپسول اکسیژن

 

کوهنوردان فاتح  نانگاپاربات به ارتفاع 8126 متر

1 لیلا اسفندیاری تهران تهران 27 تیر 1387  

2 حسین ابوالحسنی تهران تهران 27 تیر 1387  

3 سهند عقدایی تهران تهران 27 تیر 1387  

4 کاظم فریدیان تهران تهران 27 تیر 1387  

5 احسان پرتوی نیا البرز کرج 27 تیر 1387  

6 عظیم قیچی ساز آذربایجان شرقی تبریز 18 تیر 1389  

 

کوهنوردان ایرانی فاتح  آناپورنا به ارتفاع 8091 متر

1 عظیم قیچی ساز آذربایجان شرقی تبریز 17 اردیبهشت 1391

  بدون استفاده کپسول اکسیژن 


2 رضا شهلایی کرمانشاه - 4 فروردین 1394

 بدون استفاده کپسول اکسیژن 


 

کوهنوردان ایرانی فاتح  گاشربروم 1 به ارتفاع 8080 متر


1 مهدی اعتمادی فر تهران تهران 9 تیر 1386  

2 محمود هاشمی تهران تهران 13 امرداد 1390  

3 عظیم قیچی ساز آذربایجان شرقی تبریز 13 امرداد 1390 بدون استفاده کپسول اکسیژن 

4 ایرج معانی اردبیل - 13 امرداد 1390  

5 حسین مقدم زنجان - 13 امرداد 1390  

6 کوروش نگهبان تهران تهران 13 امرداد 1390  

7 رضا بهادرانی کرمانشاه - 10 امرداد 1391  

8 صحبت اله بهادرانی کرمانشاه - 10 امرداد 1391  

 

کوهنوردان ایرانی فاتح  برودپیک به ارتفاع 8051 متر


1 مهدی اعتمادی فر تهران تهران 1369  

2 جلال چشمه قصابانی همدان - 9 امرداد 1387 تیم منتخب استان تهران     

3 علی نصیری تهران تهران 9 امرداد 1387

4 محمود هاشمی تهران تهران 9 امرداد 1387

5 محمد نادریان تهران تهران 9 امرداد 1387

6 هادی صابری البرز کرج 9 امرداد 1387

7 عظیم قیچی ساز آذربایجان شرقی تبریز 9 امرداد 1387

8 محمد نصیری البرز کرج 9 امرداد 1387 تیم منتخب کارگران

9 مجید مهربانی مرکزی اراک 9 امرداد 1387

10 مهدی سلطانی زنجان - 9 امرداد 1387

11 محمد حسن نجاریان زنجان - 9 امرداد 1387

12 پویا کیوان تهران تهران 27 تیر 1392

تیم باشگاه آرش


در بازگشت از قله، درگذشتند.


13 آیدین بزرگی تهران تهران 27 تیر 1392

14 مجتبی جراحی تهران تهران 27 تیر 1392

 

کوهنوردان فاتح  گاشربروم 2 به ارتفاع 8034 متر

1 رسول نقوی مازندران کلاردشت خرداد 1376  

2 محمد حسن نجاریان زنجان - خرداد 1376  

3 حمید رضا اولنج همدان - خرداد 1376  

4 محمود هاشمی تهران تهران 31 تیر 1390  

5 عظیم قیچی ساز آذربایجان شرقی تبریز 31 تیر 1390  

6 حسین مقدم زنجان - 31 تیر 1390  

7 لیلا اسفندیاری تهران تهران 31 تیر 1390  

8 مهدی قلی پور آذربایجان شرقی تبریز 31 اردیبهشت 1379  

قله فرعی گاشربروم 2

1 محمد نادریان تهران تهران  

2 مجتبی رحمان نژاد تهران تهران  

3 علیرضا جلالی آذربایجان شرقی سراب  

4 رضا بهادرانی کرمانشاه -  

5 ایرج معانی اردبیل -  

6 محمد رضا میر احمدی گلستان گرگان  

7 حسین اصغری گلستان گرگان  

 


 


کوهنوردان فاتح  شیشاپانگما به ارتفاع 8027 متر


1عظیم قیچی ساز


آذربایجان شرقی


تبریز


11 اردیبهشت 1392


 بدون استفاده کپسول اکسیژن


2 محمد اوراز آذربایجان غربی نقده 9 خرداد 1379

ابهاماتی در این صعود وجود دارد!  


3 اکبر مهدیزاده آذربایجان غربی نقده 9 خرداد 1379

4 داود خادم تهران تهران 9 خرداد 1379

شیشاپانگما 8008 متر صعود تا قله مرکزی


1 بابک مزارعی - - 29/9/2001 ساکن آمریکا

 


 


منابع:


وبلاگ کوه قاف - رضا زارعی


 کوه نیوز


وبلاگ کوهستان - رامیار
نظرات  (۱)

 • معرفی وبلاک و سایت شما به دیگران به مدت 2 سال   وبسايت

  با سلام خدمت وبلاک نویسان و وبمستران عزیز

  شما دوست عزیزی که صاحب وبلاک و سایت می باشید,اگر تمایل دارید وبسایت و وبلاک شما به مدت 2 سال در دید عموم کاربران  در اینترنت قرار گیرد و از طرفی هم بازدید وبسایت و وبلاک خود را بالا ببرید

  می توانید با نمایش لینک سایت ما در وبسایت و وبلاک خود به دیگر کاربران
  این کار انجام دهید

  در عوض ما نیز وبسایت و وبلاک شما را بصورت ویژه  همراه با لینک  قابل کلیک و عکس وبسایت شما به مدت 2 سال به دیگران معرفی و نمایش خواهیم داد

  اگر تمایل دارید که بیشتر دیده شوید فرصت را از دست ندهید

  برای این کار
  فقط کافی است"""ما را با عنوان: نیازمندی های ایران
  و لینک:http://www.niyazmandy.com
  در قسمت پیوندهای وبلاک و سایت خود به ثبت رسانید

  نکته: در قسمت پیوند های روزانه مورد تایید ما نمی باشد
  فقط قسمت پیوندها

  پس از انجام مراحل بالا

  به سایت ما مراجعه کرده و از قسمت تماس با ما به ما اطلاع دهید

  تا پس از برسی های انجام شده و تایید لینک سایت ما در سایت و وبلاک شما

  یک آگهی ویژه برای معرفی وبلاک شما به مدت 2 سال در سایت به ثبت رسانیم

  خواهشا آدرس وبلاک خود تون را  در هنگام اطلاع رسانی فراموش نکنید

  نکته: دوستان عزیز,تاکید می کنم ابتدا شما باید لینک ما را در سایت خود قرار دهید ,و پس از انجام مراحل تایید برای شما یک آگهی ویژه  ثبت نماییم

  این فرصت فقط همین یکبار تکرار خواهد شد

  www.niyazmandy.com

  موفق و پیروز باشید

فرم ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

درباره سايت

 • کار در ارتفاع و دسترسی با طناب

  انجام هرگونه فعالیت کار در ارتفاع برای ادارات، شرکتها، مجتمع های مسکونی و انجام پروژه های کار در ارتفاع بدون داربست، برپایی کارگاههای کار در ارتفاع ورزشی و تفریحی، برپایی تورهای سنگنوردی و صعود با طناب - خدمات کار در ارتفاع و آموزش صخره نوردی صنعتی /انجام کلیه پروژه های شست و شوی نما/ پیچ و رولپلاک نمای سنگی/ رنگ آمیزی نمای ساختمان/ نورپردازی/ پوشش نمای چوب/ درزگیری نمای کامپوزیت و شیشه ای/ نصب دوربین مدار بسته/ نصب بنر وتابلوهای تبلیغاتی/ برپایی تورهای سنگنوردی و هرگونه عملیات کار در ارتفاع و دسترسی با طناب

خدمات ارائه شده

کار در ارتفاع و دسترسی با طناب

انجام کلیه پروژه های شست و شوی نما/ پیچ و رولپلاک نمای سنگی/ رنگ آمیزی نمای ساختمان/ نورپردازی/ پوشش نمای چوب/ درزگیری نمای کامپوزیت و شیشه ای/ نصب دوربین مدار بسته/ نصب بنر وتابلوهای تبلیغاتی/ برپایی تورهای سنگنوردی و هرگونه عملیات کار در ارتفاع و دسترسی با طناب

لينک هاي مفيد

اطلاعات سايت

 • saeid65m@yahoo.com
 • 09101934191
 • 02166846137
 • 09353369949